Stichting Japan Festival

Informatie Stichting Japan Festival

Stichting Japan Festival
Fiscaal nummer: 8086.93.543
P/A Strawinskylaan 935
1077 XX Amsterdam

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks op Japan gericht evenement, in de meest brede zin van het woord, teneinde daarmee de band tussen de Japanse en Nederlandse gemeenschap te versterken, en alles te doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting organiseert jaarlijks een festival.  De details van het festival zijn gepubliceerd op de andere onderdelen van deze website. De Stichting financiert de kosten van het festival door middel van sponsorbijdragen van instellingen en bedrijven alsmede voor een gering gedeelte door de opbrengst van verkoop van consumpties door derden tijdens het festival. Het festival vindt alleen doorgang als de gebudgetteerde kosten uit de sponsorbijdragen worden gedekt. De Stichting streeft niet naar een vermogensoverschot en wendt alle eventuele baten uit een festival aan voor de organisatie van het volgende festival.
De jaarverslagen bevatten de details met betrekking tot de sponsorbijdragen en het vermogen van de Stichting.

Jaarrekening 2012, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2013, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2014, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2015, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2016, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2017, Stichting Japan Festival 
Jaarrekening 2018, Stichting Japan Festival 
Jaarrekening 2019, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2020, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2021, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2022, Stichting Japan Festival

Het bestuur van de Stichting Japan Festival:

 • Voorzitter:
  Mw. Yuko Fuse*  (Board member of the JCC, Managing Director of NTV Europe B.V.)
 • Secretaris:
  Dhr. Julien Rikkoert* (Head of Japan Desk of Amsterdam inbusiness)
 • Bestuursleden:
  Dhr. Tinus Krikke (Former Executive Director of AON Risk Solutions)
  Dhr. Daisuke Mikuni (Board member of the JCC, Director of Canon Europa N.V.)
  Dhr. Ryo Yamasaki (Board member of the JCC, President of Kawasaki Heavy Industries (Europe) BV)
  Dhr. Michiel Roelfsema (General Manager of Hotel Okura Amsterdam)
  Dhr. Ferry van Schoonhoven (Founding Partner of Lexence)
 • Penningmeester:
  Dhr. Hiroshi Kurihara (Managing Director of MUFG Bank (Europe) N.V.)
 • Adviseurs van het bestuur:
  Dhr. Yasuyuki Ebata (Councilor of Embassy of Japan in the Netherlands)
  Dhr. Hironori Hara*(2nd Secretary Embassy of Japan in the Netherlands)
 • Raad van Advies:
  H.E. dhr. Hiroshi Minami (Ambassador of Japan to the Netherlands)
  Mw. Hilde van der Meer (Commissaris NFIA)
 • Project Management:
  Mw. Kazuko Suzuki* (Secretary General of JCC)
  ====================================

* Leden programma comité

* De bestuursleden van de Stichting Japan Festival ontvangen op geen enkele wijze enige vergoeding voor hun werkzaamheden t.b.v. de stichting.