Background Left
Background Right

Stichting Japan Festival

Informatie Stichting Japan Festival

Stichting Japan Festival
Fiscaal nummer: 8086.93.543
P/A Strawinskylaan 935
1077 XX Amsterdam

 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks op Japan gericht evenement, in de meest brede zin van het woord, teneinde daarmee de band tussen de Japanse en Nederlandse gemeenschap te versterken, en alles te doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn.’

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting organiseert jaarlijks een festival. Het laatste festival heeft in 2017 plaatsgevonden. Het komende festival vindt in 2018 plaats. De details van het festival zijn gepubliceerd op de andere onderdelen van deze website. De Stichting financiert de kosten van het festival door middel van sponsorbijdragen van instellingen en bedrijven alsmede voor een gering gedeelte door de opbrengst van verkoop van consumpties door derden tijdens het festival. Het festival vindt alleen doorgang als de gebudgetteerde kosten uit de sponsorbijdragen worden gedekt. De Stichting streeft niet naar een vermogensoverschot en wendt alle eventuele baten uit een festival aan voor de organisatie van het volgende festival.
De jaarverslagen bevatten de details met betrekking tot de sponsorbijdragen en het vermogen van de Stichting.’

Jaarrekening 2012, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2013, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2014, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2015, Stichting Japan Festival
Jaarrekening 2016 Stichting Japan Festival

 

Het bestuur van de Stichting Japan Festival bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter,dhr. Kenji Saito (Mizuho Bank Europe N.V.)
Penningmeester, dhr. Yuji Yamasaki (Nomura Nederland N.V.)
Secretaris: Julien Rikkoert (amsterdam inbusiness)
Bestuurslid, dhr. Junji Sato (Nippon Express (Nederland B.V.)
Bestuurslid, dhr. Shichito Tobari (MUFG Bank (Europe) N.V.
Bestuurslid, dhr. Ferry van Schoonhoven (Lexence)
Bestuurslid, mw. Emmy Stoel (Hotel Okura Amsterdam)
Bestuurslid, dhr. Tinus Krikke: (AON)

Adviseur van het bestuur, Mw. Mariko Mori (Ambassade van Japan In Nederland)
Adviseur van het bestuur, Mw.  Christa de Kemp (Dujat)
Adviseur van het bestuur, Mw. Ikuko Osada (JCC)

Raad van Advies:

H.E. dhr. Hiroshi Inomata, (Ambassadeur van Japan in Nederland)
Dhr. Jeroen Nijland (Commissaris NFIA)